topp

blank
Om OlavikenPoliklinikkSengeposterHuntingtonFoUKurs og konferanserKurs og konferanser
Om Olaviken
Tjenester (avd)
For pasient/ pårørende
For innsøkende instans - leger
Samhandling med kommunene
Fagstoff
Arkiv
Aktuelt
Kontakt

 

 SESAM - regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling
 
 

Sesam ble opprettet av Helse Vest i 2010 for å styrke samhandling, forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innen fagfeltet eldremedisin. Eldremedisin omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold som kan oppstå i forbindelse med akutt sykdom, ved behandling av kroniske lidelser, rehabilitering og ved livets slutt.

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er tilknyttet SESAM med en 20% stilling som nettverkskontakt i et regional nettverk. I nettverket er også representanter fra Haraldsplass Diakonale sykehus, Helse Førde, Nordfjord Psykiatrisenter, Helse Fonna og Helse Stavanger.

Nettverkskontakt for NKS Olaviken:
Synnøve Skarpenes
Mail: sysk(a)olaviken.no
Tlf.: 56 15 10 51

Les mer om SESAM her.

Utskriftsvennlig versjon    
 
 
bunn
blank

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS (NKS Olaviken, NKS Olaviken gerontopsychiatric hospital)
Askvegen 150, 5306 Erdal. Tlf. 56 15 10 00, Faks 56 15 10 01
Poliklinikk og Hukommelsesklinikk; Ulriksdal 8, 5009 Bergen Tlf. 55 38 18 80

blank