Print this page
Marte Meo prosjekt
 

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus startet i år 2000 med å utvikle Marte Meo metoden innen demens og alderspsykiatri. Sykehuset satser på metoden både internt og eksternt. Internt er sykehuset i ferd med å utvikle metodikk for utredning, behandling og samhandling med kommunehelsetjenesten blant annet ved å bruke film for å formidle løsningsorienterte behandlingsstrategier ved tilbakeføring av pasienter til sykehjem.


Marte Meo betyr ”av egen kraft” . Det er en kommunikasjonsbasert og løsningsorientert veiledningsmetode som bruker film som arbeidsredskap. Metoden er utviklet av Maria Aarts i Nederland og er teoretisk forankret i utviklingspsykologi og dialogisk kommunikasjonsteori.

NKS Olaviken er det eneste fagmiljøet i Norge som disponerer en Lic. supevisor innen demens og alderspsykiatrifeltet. Sykehuset utdanner Supervisorer, Marte Meoterapeuter og veiledere, samt praktikere.

For tiden drives også prosjektet Marte Meo i Miljøprogrammet, et del-prosjekt tilknyttet Utviklingsprogrammet om Miljøbehandling finansiert av Helsedirektoratet.

Prosjektet er nå over i evalueringsfasen. Prosjektet har tatt sikte på å utdanne marte Meo praktikere ( Marte Meo praktikerutdanning ) ved fire sykehjem i Norge. Lokale Marte Meo terapeuter har gjennomført seks dagers utdanninger av pleiere med ulik fagkompetanse fordelt i grupper på om lag 5 deltagere.

For mer informasjon om de ulike utdanningene se vår meny under FoU