Print this page

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus AS
c
NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er et spesialisthelsetjenestetilbud innen psykisk helsevern og med driftsavtale med Helse-Vest RHF.
Vi gir tilbud om utredning og behandling til mennesker med alderspsykiatriske lidelser og demenssykdommer.

I tillegg driver NKS Olaviken en døgnavdeling på spesialsykehjemsnivå for pasienter med Huntingtons sykdom. Avdelingen har driftsavtaler med ulike kommuner i landet.