Print this page

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus består av poliklinikk, døgnposter og spesialsykehjem for Huntingtons sykdom.
c
 

Foruten disse har vi fellestjenester som består av kjøkken, vaskeri, renhold, merkantil og teknisk driftsavdeling.