Print this page
Fagutvikling, forskning og undervisning
 

Vår faglige plattform for utredning og behandling er en personsentrert og ressursorientert tilnærming til pasienter og deres pårørende/omsorgsgivere, som bygger på en biopsykososial forståelse av helse. Utfra en biopsykososial forståelse, ses pasientens plager, symptomer og funksjonssvikt ikke bare som en følge av kroppslige eller organiske forandringer, men også i lys av den enkeltes personlighet, helseatferd, relasjoner til andre og livssituasjon. Personsentrert tilnærming legger vekt på brukermedvirkning og pasientenes egne ønsker, samt deres ressurser.

For å kunne tilby best mulig behandling for våre pasienter og videreutvikle tjenestetilbudet er fagutvikling, forskning og kompetansebygging gjennom undervisning og formidling blant våre sentrale oppgaver.
I menyen til venstre finner du informasjon om vårt undervisnings- og kurstilbud, den årlige Olaviken-konferansen, samt fagutviklings- og forskningsprosjekter.