Print this page
Vårt tilbud i sykehuset
 


Tverrfaglig teamarbeid og diagnostikk

Fagpersoner ved NKS Olaviken arbeider i team for å tilby best mulig helsehjelp for pasienter og pårørende. Fagkompetansen er bygd opp nettopp for å møte en målgruppe der ingen yrkesgruppe alene kan sikre den enkelte pasient et fullverdig utrednings- og behandlingstilbud. Ved utredning og behandling ved NKS Olaviken benyttes leger, psykologer, sykepleiere, vernepleiere, ergoterapeuter og musikkterapeuter. Gjennom tverrfaglige vurderinger sørges det for en mer helhetlig forståelse av pasientens utfordringer og behov.

Les mer om vårt utrednings- og behandlingstilbud ved å klikke på linkene i menyen til venstre.