Print this page
SESAM - regionalt kompetansesenter for eldremedisin og samhandling
 

Sesam ble opprettet av Helse Vest i 2010 for å styrke samhandling, forskning og fagutvikling, nettverksbygging og undervisning innen fagfeltet eldremedisin. Eldremedisin omfatter fysiske, psykiske og sosiale forhold som kan oppstå i forbindelse med akutt sykdom, ved behandling av kroniske lidelser, rehabilitering og ved livets slutt.

NKS Olaviken alderspsykiatriske sykehus er tilknyttet SESAM med en 20% stilling som nettverkskontakt i et regional nettverk. I nettverket er også representanter fra Haraldsplass Diakonale sykehus, Helse Førde, Nordfjord Psykiatrisenter, Helse Fonna og Helse Stavanger.

Nettverkskontakt for NKS Olaviken:
Synnøve Skarpenes
Mail: sysk(a)olaviken.no
Tlf.: 56 15 10 51

Les mer om SESAM her.